เซิร์ฟเวอร์เปิดให้บริการตามปกติ || ดาวน์โหลดตัวติดตั้งเกมล่าสุด "คลิ๊ก"  โหวตกิจกรรม Idea You Do : ULF
  • กิจกรรม Clip & Share...
  • กิจกรรม คู่รักสร้างธนูกามเทพเทพเทพเท่เท่เท่...
  • กิจกรรม #โคนนิ่ง Npc And Monster...