ซอร์ดแมน เมอร์เซ็นนารี อินแฟนทริเมน
เผ่าที่เลือกได้ มนุษย์
เงื่อนไขอาชีพ ทำเควสท์เปลี่ยนอาชีพครั้งที่ 2
จำกัดเลเวลอาชีพ 40
รายละเอียด เมอร์เซ็นนารี เป็นอาชีพที่พัฒนามาจากอาชีพ “วอริเออร์ (WARRIOR)” เป็นการปลี่ยนอาชีพครั้งที่ 2 เรียนแอคทิฟและพาสซิฟสกิลที่มีความพิเศษทางด้านการป้องกัน ในรูปแบบพลังธรรมชาติ เรียนพาสซิฟสกิลที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันประเภทผ้า

  1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 / 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50