หน้าหลัก  >  ข่าวสารลูน่า   >  ประกาศ   >  รายละเอียด
เรื่อง         Manual Patch สำหรับแก้ไข (มองไม่เห็นกราฟฟิคชุดไอเทมมอลล์ใหม่)
โดย        Event วันที่         11/5/2553 อ่าน           4087
Share on Facebook Share on Twitter
""
เรียนผู้ใช้บริการทุกท่าน
 
สืบเนื่องจากการอัพเดทชุดไอเทมมอลล์ใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 4 พฤษภาคม 2553
 
มีผู้ใช้บริการบางท่านที่ดาวน์โหลดแพ็ทช์แล้ว ได้รับการรวมไฟล์ที่ไม่สมบูรณ์ มีผลให้ไม่สามารถมองเห็น
 
กราฟฟิคชุดไอเทมมอลล์ใหม่ เช่น ชุดมนุษย์ปลาจอมทะเล้น หรือชุดเสื้อคลุมกันฝนน่ารัก
 
วิธีแก้ไข ให้ผู้เล่นทำการดาวน์โหลดไฟล์ lthc09100602 ขนาด 90 MB ไปแตกไฟล์ทับลงในโฟลเดอร์ Lunaonline
 
ปกติจะติดตั้งอยู่ที่ "C:\Program Files\Jaya\LunaOnline"
 
เงื่อนไขในการติดตั้ง
 
ไฟล์นี้สำหรับผู้เล่นที่ติดตั้งเกมจากเวอร์ชั่น 1.4.0 ขึ้นไป แล้วจะต้องดาวน์โหลด
 
แพ็ทช์แบบปกติเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อเกิดปัญหา ถึงค่อยทำการแก้ไขตามขั้นตอนดังนี้
 
ขั้นตอนการติดตั้งไฟล์
 
1.คลิกที่นี่ เพื่อทำการดาวน์โหลดไฟล์
 
2.ทำการเซฟไฟล์ โดยคลิกที่ Save
 
3.Save As (เลือกที่จัดเก็บไฟล์ แล้วกด Save)
 
 
4.อยู่ระหว่างการดาวน์โหลด
 
 
5.เมื่อดาวน์โหลดเสร็จสิ้น จะได้รับไฟล์ตามภาพ
 
 
6.Copy ไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาไปวางในโฟลเดอร์ Lunaonline
 
ปกติจะติดตั้งอยู่ที่ "C:\Program Files\Jaya\LunaOnline"
 
 
7.ทำการแตกไฟล์ทับ โดยการคลิกขวาที่ไฟล์ เลือกคำว่า Extract Here
 
 
8.หากมีหน้าต่างตามภาพขึ้นมา ให้กด Yes to All
 
 
9.อยู่ระหว่างการแตกไฟล์
 
 
10.เมื่อแตกไฟล์เรียบร้อยแล้ว ใหดับเบิ้ลคลิกที่ LunaExecuter
 
<