หน้าหลัก  >  ข่าวสารลูน่า   >  ประกาศ   >  รายละเอียด
เรื่อง         เงื่อนไขการใช้ไอเทม"(อีเว้น)ใบสั่งเปลี่ยนชื่อตัวละคร"
โดย        Event วันที่         27/10/2553 อ่าน           4332
Share on Facebook Share on Twitter
""

เรียนผู้ใช้บริการทุกท่าน
ทีมงานขอประกาศให้ทราบเกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้ใบสั่งเปลี่ยนชื่อตัวละคร

 

เนื่องจากวันที่ 26 ตุลาคม 2553 ที่ผ่านมานั้น ทีมงานได้ทำการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องชื่อตัวละคร พร้อมท้งใส่ไอเทม "(อีเว้น)ใบสั่งเปลี่ยนชื่อตัวละคร" ไว้ให้ที่คลังไอเทมมอลล์ตามจำนวนของตัวละครที่ชื่อมีปัญหา ดังนั้นเมื่อท่านต้องการจะเปลี่ยนชื่อตัวละครใด ให้นำตัวละครนั้นเป็นผู้ที่มาดึงไอเทมออกไปใช้ทีละตัวละคร เนื่องจาก ไอเทม"(อีเว้น)ใบสั่งเปลี่ยนชื่อตัวละคร" นั้นไม่สามารถ แลกเปลี่ยน ซื้อขาย หรือย้ายเข้าโกดังใดๆได้ หากท่านดำเนินการดึงออกมาแล้วทั้งหมด จะไม่สามารถทำให้ท่านนำไปเปลี่ยนชื่อตัวละครที่เหลือได้ หรือมีปัญหากรุณาติดต่อที่ Call center หรือ อีเมล์ cs@lunaonline.in.th ค่ะ

 

เพิ่มเติม : ไอเทม "(อีเว้น)ใบสั่งเปลี่ยนชื่อตัวละคร" จะถูกลบออกไปหลังจากระบบทุกไอดี ในวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2553

(โดยมีเงื่อนไขต่างๆตามประกาศรวมเซิร์ฟเวอร์ฉบับที่7)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ทีมงานลูน่าออนไลน์